Geležinkelio riedmenų planinių ir neplaninių remontų vykdymas, techninė priežiūra, priėmimas po remonto bei remonto darbų organizavimas:

  • Lokomotyvų, dyzelinių ir elektrinių traukinių planinis remontas – kapitalinis remontas KR-2 ir KR-1, einamasis remontas ER-3 ir ER-1, techninis aptarnavimas TP-3 ir TP-2. Lokomotyvų, dyzelinių ir elektrinių traukinių neplaninis remontas. Lokomotyvų, dyzelinių ir elektrinių traukinių sistemų, agregatų, mazgų, dalių kapitalinis ir neplaninis remontas.
  • Keleivinių vagonų remontas – kapitalinis remontas KR-2 ir KR-1, depinis remontas DR, techninis aptarnavimas TP-3 ir TP-2. Keleivinių vagonų neplaninis remontas. Keleivinių vagonų sistemų, agregatų, mazgų, dalių kapitalinis ir neplaninis remontas.
  • Prekinių vagonų remontas – kapitalinis remontas KR-2 ir KR-1, depinis remontas DR, techninis aptarnavimas TP-3 ir TP-2. Prekinių vagonų neplaninis remontas. Prekinių vagonų sistemų, agregatų, mazgų, dalių kapitalinis ir neplaninis remontas.

Riedmenų techninės priežiūros ir remonto paslaugos gali būti teikiamos lanksčiai pagal kliento poreikį arba iš anksto nustatytais intervalais, užtikrinant aukštą kokybę ir optimalius suteikimo terminus.